Mekgejöwen dişleri gara reňkli metal fermuar

Gysga düşündiriş:

Material: metal
Dişler: mekgejöwen dişleri
Fermuar görnüşi: ýakyn, açyk we iki taraplaýyn açyk görnüşde edilip bilner
Ulanylyşy: her dürli ýagdaýda ulanylyp bilner, ýöne köplenç aşaky penjekde, balakda ulanmagy makul bilýär.Käwagt aýakgap, deri eşik, sumka we beýleki ýagdaýlarda ulanylýar.
Marka ady: G&E
Dişleriň reňki: Bu reňkli gara, reňkini sazlap bolýar
Fermuar lentasynyň reňki: reňk kartasyna we reňk nusgasyna görä düzülip bilner.
Puller: özleşdirilen
Ölçegi: 3 #, 5 #, 8 #, 10 #, 12 #, 15 #, 20 #
Logotip: müşderiniň dizaýnyna görä düzülen
Mysal: Mugt (ýük ýygnamak)


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Metal fermuar

Bu dişleriň nusgawy görnüşidir.Bürünçden ýasalan, mazmuny 65%.Süýşüriji esasan elektroplatirleýär.

Metal fermuar her dürli ýagdaýda ulanylyp bilner, ýöne köplenç aşaky penjekde, balakda ulanmagy makul bilýär.Käwagt aýakgap, deri eşik, sumka we beýleki ýagdaýlarda ulanylýar.

Bu fermuar, esasan misden we alýuminden ýasalan iň irki fermuar seriýalarynyň biridir.Mis açyk kümüş, ýaşyl bürünç, açyk altyn we beýleki reňklere okislenip bilner.Iň gymmat fermuar seriýalarynyň biridir.

Dişleriň reňki

80534175
avsavsav

Fermuarlaryň düzüm bölekleri

svasvav
asvb

Fermuarlaryň klassifikasiýasy

01 ýakyn
02 açyk
03 iki taraplaýyn açyk
04 iki sany ters çekiji bilen ýakyn
05 iki sany ters çekiji bilen açyk

Esasy artykmaçlygy
Çalt eltiş wagty
Gowy hil we hyzmat

Näme üçin bizi saýlamaly?

Müşderilere has gowy hyzmat etmek üçin hünär enjamlaryny satyn almak üçin 8 million ýuandan gowrak pul sarp etdik.200-den gowrak müşderä hyzmat edip bileris
şol bir wagtyň özünde müşderiniň çalt ters sargyt ukybyna laýyk gelýär.5000 bölekden aşakda sargyt 2-5 günüň içinde tamamlanyp bilner.

Çig malyň sanawyny we ýokary haryt dolanyşygyny gazanmak üçin adaty ýer düşünjesini düýpgöter üýtgetdi.Islendik wagt müşderileriň netijeli üpjünçilik zynjyry ulgamyna birleşdirilip bilner.Uzak möhletli we durnukly strategiki hyzmatdaşlygy gazanmak.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler