Fermuaryň uzynlygyny nädip ölçemeli

Fermuaryň uzynlygy, hakyky ulanylyşyna görä, fermuaryň uzynlygyny tekizligiň tebigy ýagdaýynda birleşdirilmegine degişlidir.Fermuarlaryň dürli görnüşlerine görä, fermuar uzynlygy düşünjesi birneme tapawutlanýar.Fermuar uzynlyk düşünjesiniň dürli görnüşlerine, şol sanda açyk fermuar, ýapyk fermuar, goşa açyk (ýa-da 2 taraplaýyn açyk fermuar diýilýär), goşa ýapyk fermuar.

asvqqb

Açyk fermuar
Açyk fermuaryň uzynlygy, mata guşagynyň ýokarsyny goşmazdan, boltuň ujundan slaýderine çenli.

.Apyk fermuar
Closedapyk ahyrky fermuaryň uzynlygy, ýokarky we aşaky lentany goşmazdan, saklaýjydan süýşürijä çenli.

Iki gezek açyk fermuar (ýa-da 2 taraplaýyn açyk fermuar diýilýär)
Bu görnüşdäki fermuaryň uzynlygy aşakdaky slaýderden ýokarky slaýdere çenli.

Iki gezek ýapyk fermuar
Iki gezek ýapyk ahyrky fermuar X we O-a bölünip bilner, olaryň hemmesinde iki sany çekiji bar.Closedapyk görnüşli X fermuaryň uzynlygy bir fermuar saklaýjysyndan beýlekisine çenli.Closedapyk ujuň uzynlygy O fermuar, bir fermuar slaýderiň ujundan beýleki slaýderine çenli.

Rugsat berlen çydamlylyk

Fermuarlar önümçilik prosesinde bolanda, mehaniki tizlik, iş şertleri we zynjyr kemeriniň dartylmagy tebigy çydamlylyk bolar we fermuar uzynlygy näçe uzyn bolsa, çydamlylygy has uludyr.

Aşakda SBS / German / Japaneseaponiýa rugsat berlen çydamlylyk

SBS-iň çydamlylyk diapazony

Fermuaryň uzynlygy (sm)

Rugsat berilýän çydamlylyk

<30

± 3mm

30-60

± 4mm

60-100

± 6mm

> 100

± 1%

Nemes DIN, 3419 bölüm 2.1

Fermuaryň uzynlygy (sm)

Rugsat berilýän çydamlylyk

<250

± 5mm

250-1000

± 10mm

1000-5000

± 1%

> 5000

± 50mm

Täze asyrda ýapon kompaniýalary sergi fermuarlaryna çydamlylygy teklip etdiler

Fermuaryň uzynlygy (sm)

Rugsat berilýän çydamlylyk

<30

± 5mm

30-60

± 10mm

60-100

± 15mm

> 100

± 3%


Iş wagty: Apr-01-2022