Senagat habarlary

 • Fermuaryň uzynlygyny nädip ölçemeli

  Fermuaryň uzynlygy, hakyky ulanylyşyna görä, fermuaryň uzynlygyny tekizligiň tebigy ýagdaýynda birleşdirilmegine degişlidir.Fermuarlaryň dürli görnüşlerine görä, fermuar uzynlygy düşünjesi birneme tapawutlanýar.Zipiň dürli görnüşlerinde ...
  Koprak oka
 • Logörite logotip Zipper çap etmek we dürli funksiýa

  Geýim dizaýnynda fermuaryň roly, esasan, düwmeleriň roluna meňzeş, ýöne olardan tapawutly eşik böleklerini birikdirmek we düzeltmek üçin ulanylýar.Düwmäniň estetiki taýdan nokatlaryň täsirine gönükdirilendigi aýdylsa, fermuar setirleriň habardarlygyny görkezer, ...
  Koprak oka
 • Görüş fermuar neýlon fermuar metal fermuar we beýlekiler

  Moda dizaýnerleri moda dizaýnynda özboluşly fermuar görkezer, setirleriň modelirleme üýtgemelerine ünsi çeker, energiýa üpjün eder we dürli duýgulary berer.Fermuar toplumynyň bezeg funksiýasy we kostýum üçin peýdaly funksiýa, dürli fermuar emele getirýär, material ...
  Koprak oka