Mekgejöwen dişleri fermuar

 • Corn teeth metal zipper in matte black

  Mekgejöwen dişleri gara reňkli metal fermuar

  Material: metal
  Dişler: mekgejöwen dişleri
  Fermuar görnüşi: ýakyn, açyk we iki taraplaýyn açyk görnüşde edilip bilner
  Ulanylyşy: her dürli ýagdaýda ulanylyp bilner, ýöne köplenç aşaky penjekde, balakda ulanmagy makul bilýär.Käwagt aýakgap, deri eşik, sumka we beýleki ýagdaýlarda ulanylýar.
  Marka ady: G&E
  Dişleriň reňki: Bu reňkli gara, reňkini sazlap bolýar
  Fermuar lentasynyň reňki: reňk kartasyna we reňk nusgasyna görä düzülip bilner.
  Puller: özleşdirilen
  Ölçegi: 3 #, 5 #, 8 #, 10 #, 12 #, 15 #, 20 #
  Logotip: müşderiniň dizaýnyna görä düzülen
  Mysal: Mugt (ýük ýygnamak)