Biz hakda

company

Hangzhou shenglan fermuar, Ltd.Hytaýyň Hangzhou şäherinde ýerleşýär.

Şeýle hem ALIBABA toparynyň merkezi we 2016-njy ýylda G20 sammitiniň eýesi nirede we Şanhaýdan ýokary tizlikli otly bilen bary-ýogy 50 minutlyk.

Birnäçe akylly önümçilik liniýalary we ajaýyp synag enjamlary bar.Biziň kompaniýamyz, G&E fermuar markasy bilen dürli görnüşli fermuarlary öndürmekde we üpjün etmekde ýöriteleşendir.

Önümimiz metal fermuar, rezin fermuar, neýlon fermuar, gizlin fermuar, suw geçirmeýän fermuar we ş.m.

Hilini nädip üpjün etmeli

Önümiň hilini üpjün etmek üçin kompaniýamyz, fermuar toplumlaýyn güýç synagy, fermuar kompozit çekiş synagy, duz sepmek synag gutusy, gury we çyg reňk berkligini barlaýjy, ýuwujy synag we beýleki hünär synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylan synag laboratoriýasyny döretdi.Şol bir wagtyň özünde el bilen we infragyzyl barlag we ERP ulgamy bilen.Bu, kompaniýamyz tarapyndan öndürilen her bir fermuar çeşmesinden taýýar önüm gatlaklaryna hiliň kepili we yzarlanylyşy ýaly edilip bilner.

Mother zipping up daughter's jacket. Little girl's mother helping her to get dressed and zipping her coat.

QC-ymyz gaty ökde we 8 ýyl bäri bu pudak bilen meşgullanýar.Näsaz önümler müşderilere eltilse, zawoddan çykmazdan ozal birnäçe gezek barlarys.Köpçülikleýin harytlaryň kemçilik derejesi 1/3000-den aşakda bolup biler.

“G&E” fermuar bilen “Hangzhou Shenglan” fermuar GSG we OEKO tarapyndan tassyklandy.Kompaniýamyz GUESS, ZARA, Armani, TIFFI, CHCH, LOVE REPUBLIC we ş.m. ýaly meşhur markalar bilen hyzmatdaşlyk edýär.

chejian
chejian2

Näme edip bileris

Müşderilere has gowy hyzmat etmek üçin hünär enjamlaryny satyn almak üçin 8 million ýuandan gowrak pul sarp etdik.

Bir wagtyň özünde 200-den gowrak müşderä hyzmat edip bileris we müşderiniň çalt ters sargyt mümkinçiligini kanagatlandyryp bileris.5000 bölekden aşakda sargyt 2-5 günüň içinde tamamlanyp bilner.